RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE TOPUSKO donosi
R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta Za područje OPĆINE TOPUSKO

POZIV KORISNICIMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA OPĆINE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA 2015. GODINU

Pozivamo Vas kao korisnika proračunskih sredstava da dostavite program rada za 2015. godinu kako bi se u Proračunu Općine Topusko planiralo sufinanciranje i financiranje istog u 2015. godini.

Uz Program rada molimo da dostavite izvješće o utrošku sredstava za 2014. godini od 1.1. 2014. do 30. 9. 2014. godine. Traženo dostaviti do 10. 10. 2014.g.

Osnivanje Savjeta mladih - javni poziv


Općinsko vijeće Općine Topusko pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko, koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Općine Topusko.

ODLUKA o prodaji robe izvan prodavaonica


Ovom Odlukom određuju su uvjeti i mjesta na području Općine Topusko na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica (u daljnjem tekstu: prodaja robe izvan prodavaonica), te propisuje vanjski izgled prodajnog objekta.

OBAVIJEST


U periodu 01.09.2014 do 31.12. 2014 godine PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK u suradnji s UDRUGOM MOST PERNA pružati će BESPLATNU PRAVNU POMOĆ JEDNOM MJESEČNO ZADNJA SRIJEDA U TEKUĆEM MJESECU

PPS

MINISTARSTVO KULTURE - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu. To su aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

PPS

Poljoprivredna savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Osnivač Službe je Republika Hrvatska,

NOVOSTI IZ RADA OPĆINE - SJEDNICE, ODLUKE...

IZVJEŠĆA, DOKUMENTI, NATJEČAJI


cityZA GRAĐANE

Prijem građana kod načelnika Općine Topusko je svake srijede od 08.00-10.00 sati

cityOPĆINSKO VIJEĆE

Saziv općinskog vijeća nakon lokalnih izbora...

cityNASELJA I MJESNI ODBORI

Naselja i predstavnici vijeća mjesnih odbora u Općini Topusko...