ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Članovi Savjeta mladih Općine Topusko i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.


NOVOSTI IZ OPĆINE

PRIJAVA ŠTETE OD POPLAVE - Proglašena je elementarna nepogoda zbog zadnjih poplava za Općinu Topusko

Prijavljujem štetu od elementarne nepogode u kojoj je oštećena ili uništena niže navedena imovina. Za fizičke osobe: Izjavljujem da sam vlasnik (korisnik) imovine za koju prijavljujem štetu odnosno da je ta imovina...

I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Općinsko vijeće Općine Topusko je, na 7. sjednici održanoj 21. kolovoza 2014. godine, donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko.

ODLUKA o prodaji robe izvan prodavaonica


Ovom Odlukom određuju su uvjeti i mjesta na području Općine Topusko na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica (u daljnjem tekstu: prodaja robe izvan prodavaonica), te propisuje vanjski izgled prodajnog objekta.

OBAVIJEST


U periodu 01.09.2014 do 31.12. 2014 godine PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK u suradnji s UDRUGOM MOST PERNA pružati će BESPLATNU PRAVNU POMOĆ JEDNOM MJESEČNO ZADNJA SRIJEDA U TEKUĆEM MJESECU

PPS

Poljoprivredna savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Osnivač Službe je Republika Hrvatska,


cityZA GRAĐANE

Prijem građana kod načelnika Općine Topusko je svake srijede od 08.00-10.00 sati

cityOPĆINSKO VIJEĆE

Saziv općinskog vijeća nakon lokalnih izbora...

cityNASELJA I MJESNI ODBORI

Naselja i predstavnici vijeća mjesnih odbora u Općini Topusko...