I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Općinsko vijeće Općine Topusko je, na 7. sjednici održanoj 21. kolovoza 2014. godine, donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko. U Savjet mladih Općine Topusko bira se 5 članova i njihovih zamjenika na vrijeme od 3 godine.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE TOPUSKO donosi
R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta Za područje OPĆINE TOPUSKO

ODLUKA o prodaji robe izvan prodavaonica


Ovom Odlukom određuju su uvjeti i mjesta na području Općine Topusko na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica (u daljnjem tekstu: prodaja robe izvan prodavaonica), te propisuje vanjski izgled prodajnog objekta.

OBAVIJEST


U periodu 01.09.2014 do 31.12. 2014 godine PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK u suradnji s UDRUGOM MOST PERNA pružati će BESPLATNU PRAVNU POMOĆ JEDNOM MJESEČNO ZADNJA SRIJEDA U TEKUĆEM MJESECU

PPS

MINISTARSTVO KULTURE - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu. To su aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

PPS

Poljoprivredna savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Osnivač Službe je Republika Hrvatska,

NOVOSTI IZ RADA OPĆINE - SJEDNICE, ODLUKE...

IZVJEŠĆA, DOKUMENTI, NATJEČAJI


cityZA GRAĐANE

Prijem građana kod načelnika Općine Topusko je svake srijede od 08.00-10.00 sati

cityOPĆINSKO VIJEĆE

Saziv općinskog vijeća nakon lokalnih izbora...

cityNASELJA I MJESNI ODBORI

Naselja i predstavnici vijeća mjesnih odbora u Općini Topusko...