IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Topusko od 29. kolovoza 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora: Bjeljavina, Crni Potok, Donja Čemernica, Donji Gređani, Gornji Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Poljani, Staro Selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina i Vorkapić.
Odluka je stupila na snagu 5. rujna 2017. godine.
Izbori će se održati u nedjelju, 8. listopada 2017. godine.
U nastavku svi potrebni obrasci i uputstva u pdf i word formatu.

PDF FORMAT
MICROSOFT WORD FORMAT