Lista odabranih programa/projekata za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Opcine Topusko za 2019. godinu

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOPUSKO

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata

KLASA: 022-05/19-01/01

URBROJ: 2186/18-01-19-17

 

Topusko, 12. 3. 2019. godine

 

Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata održalo je dana  12. 3. 2019. godine sjednicu na kojoj je izvršilo uvid u dostavljene programe i projekte, te temeljem istog izvršilo ocjenjivanje i utvrdilo:                     

LISTU ODABRANIH PROGRAMA/PROJEKATA

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE TOPUSKO

 

Red.

br.

Naziv i adresa prijavitelja

Naziv programa/projekta

Broj bodova

Traženi iznos

Prijedlog načelnika za dodjelu sredstava

1.

Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44415 Topusko

Program potpore invalidima Domovinskog rata i zaštite digniteta Domovinskog rata na području Općine Topusko

 

 

86

36.990

 

   20.000

2.

HAKUD Topusko

Trg bana Josipa Jelačića bb, 44415 Topusko

Obuka mladih tamburaša folklorna sekcija – učenje tradicionalnih pjesama i plesova

 

85

 

20.000

 

 20.000

3.

Udruga za informatiku Topnet Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44415 Topusko

Topnet i Topusko danas

 

85

5.000

 

 2.000

4.

Nogometni klub Topusko

Školska 55, 44415 Topusko

Malonogometna ljetna liga 2019. godina projekt

82

 

2.000

 

2.000

5.

Nogometni klub Topusko

Školska 55, 44415 Topusko

Sportsko natjecanje, unaprjeđenje promicanje i poticanje sporta na području Općine Topusko

 

           82

                

136.000

120. 000

6.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 20, 44415 Topusko

Potpora u radu UDVDR RH Ogranak Topusko

 

 

80

25.000

 20.000

7.

Lovačko društvo „Jelen“ Topusko

Hrvatsko Selo 22B, 44415 Topusko

Sprječavanje šteta od divljači

 

79

15.000

             10.000

8.

KUD Seljačka sloga Gređani

Gređani 108a, 44415 Topusko

Promicanje i oživljavanje starih običaja

              79 

                

                   

20.000

 

 15.000

9.

Udruga „Vrelo“ Topusko

Njegovanje zavičajnog identiteta

75

10.000

 8.000

10.

Udruga Most Perna

Perna 84, 44415 Topusko

Pomoć u kući

 

74

58.415,20

 

8.000

 

OBRAZLOŽENJE

 

Povjerenstvo za otvaranje prijava na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Općine Topusko u 2019. godini utvrdilo je da dvije od pristiglih prijava ne zadovoljava uvjete natječaja i to jedna glede djelovanja na području Općine Topusko, a druga glede prijave u registru neprofitnih organizacija. Ostale prijave u cijelosti zadovoljavaju tražene uvjete te su kao takve prosljeđene Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih projekata i programa.

Povjerenstvo je cijeneći dostavljene projekte i programe te izvješće Povjerenstva za pripremu javnog poziva utvrdilo naprijed prikazanu listu odobrenih projekata i programa za koje predlaže općinskom načelniku da zaključi ugovor o financiranju programa i projekata.

 

Topusko, 12. 03. 2019. godine.

 

Članovi povjerenstva:

 

  1. Božidar Pajić v. r.

 

  1. Marko Butina v. r.

 

  1. Dragana Jakšić Topalović v. r.

 

  1. Stanko Rajšić v. r.

                                                                                                                               Predsjednik povjerenstva

 

                                                                                                                      Zlatko Iskrić   v. r.