OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Topusko, 12.07.2018. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“, broj 34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18) općinski načelnik Općine Topusko objavljuje:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO

 

  1. Ponovna javna rasprava započet će 14. kolovoza 2018. godine i završit će 21. kolovoza 2018. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko moći će se obaviti u prostorijama Općine Topusko u Topuskom, Opatovina 10, svakim radnim danom od 09:00 sati do 14:00 sati za trajanja ponovne javne rasprave.
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko održat će se dana 21. kolovoza 2018. godine (utorak) u 10,00 sati u Vijećnici Općine Topusko na adresi Opatovina 10, 44415 Topusko.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno s 21. kolovoza 2018. godine u prostorije Općine Topusko, upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općine Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko, te u Zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.
  5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Kuzmić