Obavijest o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

Na temelju članka 109. stavka 2. a u svezi sa člankom 60. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,18/13,22/13,54/13 i 92/14) i članka 10. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ broj 54/12) općinski načelnik Općine Topusko donosi

 

O D L U K U
O PRIVREMENOM ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE

 

Članak 1.
Zbog oštećenja, nastalih uslijed prekomjerne uporabe za vrijeme intenzivnih kiša, snijega i mraza, privremeno se zatvara, za teretna motorna vozila i teretni promet kao i izvođenje bilo kakvih radova u cestovnom pojasu koji bi ometali sanaciju ceste,  nerazvrstana cesta broj NC 701  koja vodi od županijske ceste broj ŽC 3229 i prolazi kroz naselje Katinovac do lokalne ceste LC 33080 u dužini  od 6,31 kilometra.

 

Članak 2.
Nerazvrstana cesta iz članka 1. ove Odluke zatvara se od 18. 2. 2019. godine do sanacije iste, a najduže 90 dana.

 

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 340-01/19-01/01
URBROJ: 2176/18-01-19-02

Topusko, 15. 2. 2018. godine

                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                         Ivica Kuzmić