Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Topusko

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  TOPUSKO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 KLASA:  022-05/19-01/01

 URBROJ: 2176/18-01-19-18

 

 Topusko,  21. 3. 2019. godine.

 

    Na temelju članka 47. Statuta Općine Topusko  ( „ Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/14-pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17 ) i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Topusko, općinski načelnik Općine Topusko donio je:

O D L U K U

I

Na temelju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Topusko, objavljen na Internet stranici www.topusko.hr dana 16. siječnja 2019. godine, sukladno prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Topusko, Općina Topusko odobrava sredstva za financiranje slijedećih programa i projekata koje su podnijele udruge:

Naziv i adresa prijavitelja

Naziv programa/projekta

Iznos dodijeljenih  sredstava

Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44415 Topusko

Program potpore invalidima Domovinskog rata i zaštite digniteta Domovinskog rata na području Općine Topusko

20.000,00 kn

HAKUD Topusko

Trg bana Josipa Jelačića bb, 44415 Topusko

Obuka mladih tamburaša folklorna sekcija – učenje tradicionalnih pjesama i plesova, program

20.000,00 kn

Udruga za informatiku Topnet Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44415 Topusko

Topnet i Topusko danas

2.000,00 kn

Udruga Most Perna,

Perna 84, 44415 Topusko

Program unapređenja života stanovnika

8.000,00 kn

Lovačko društvo „Jelen“ Topusko

Hrvatsko Selo 22B, 44415 Topusko

Sprječavanje šteta od divljači

15.000,00 kn

KUD Seljačka sloga Gređani

Gređani 108a, 44415 Topusko

Promicanje i oživljavanje starih običaja

15.000,00 kn

Nogometni klub Topusko

Školska 55, 44415 Topusko

Malonogometna ljetna liga 2016. godina projekt

2.000,00 kn

Nogometni klub Topusko

Školska 55, 44415 Topusko

Sportsko natjecanje, unaprjeđenje promicanje i poticanje sporta na području Općine Topusko

120.000,00 kn

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 20, 44415 Topusko

Potpora u radu UDVDR RH Ogranak Topusko

20.000,00 kn

Udruga Vrelo Topusko, Vranovinska cesta 37, Topusko

Njegovanje zavičajne tradicije

8.000,00 kn

 

II

Općina Topusko i udruge zaključit će ugovor o financiranju prihvaćenih programa i projekata i istim urediti pitanje izvještavanje o utrošku sredstava, kontroli utroška sredstava i način transfera sredstava.

III

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavit će se na web stranici Općine Topusko.

IV

Udruge koje su sudjelovale u javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava radi sufinanciranja, financiranja projekta i programa mogu u roku 8 radnih dana od objave ove Odluke na web stranici Općine Topusko podnijeti  općinskom načelniku prigovor. Prigovor ne zadržava daljnje provođenje natječajnog postupka.

 

                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                   Ivica Kuzmić v. r.