1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

Građevinsko područje naselja Batinova Kosa

Građevinsko područje naselja Bukovica

Građevinsko područje naselja Crni Potok

Građevinsko područje naselja D. Čemernica

Građevinsko područje naselja Gređani

Građevinsko područje naselja Hrvatsko Selo

Građevinsko područje naselja Katinovac

Građevinsko područje naselja Mala Vranovina

Građevinsko područje naselja Malička

Građevinsko područje naselja Pecka

Građevinsko područje naselja Perna

Građevinsko područje naselja Ponikvari

Građevinsko područje naselja Staro Selo

Građevinsko područje naselja Topusko

Građevinsko područje naselja Velika Vranovina

Građevinsko područje naselja Vorkapić