OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE VEZANO UZ NABAVKU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA

Vlada RH je donijela Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH i Odluku o financiranju dugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola sredstvima iz Državnog proračuna RH za članove kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

Odlukama je propisano da sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike Ministarstvo znanosti i obrazovanja uplaćuje na račun škola odnosno škole nabavljaju udžbenike i druge obrazovne materijale za svoje učenike, a ne roditelji ili skrbnici.

Roditelji/skrbnici su dužni Centru za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk.god. 2021./2022. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i vrsta i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade). Molimo da navedene potrebe dostavite najkasnije do 15.09.2021.g.

Za dodatne upite ili u slučaju nejasnoća možete kontaktirati CZSS Podružnica Topusko na broj: 091/4900-149, 091/4900-158 ili 044/881-035.

Predstojnica: Mirjana Ceković, dipl.soc.radnica