PREGLEDNA KARTA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO ZA DIO K.O. VELIKA VRANOVINA / Kartu na linku dolje u pdf dokumentu možete preuzeti te je uvećavati i kretati se njome