SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU /

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko (2021)


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – ODLUKA O KUPOPRADAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOPUSKO SADAŠNJEM ZAKUPNIKU


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnoga prostora u vlasnistvu Općine Topusko


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnoj naknadi


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade