IZVRŠNA TIJELA I UPRAVA

Adresa: Opatovina 10, 44415 Topusko

Telefon - centrala i urudžbeni: 044/ 527-499

Telefaks: 044 527 491

E-mail: opcina-topusko@sk.t-com.hr


Načelnik općine: Ivica Kuzmić; tel: (044) 527-498

Zamjenik načelnika: Ivica Kireta; tel: (044) 527-486

Zamjenica načelnika (izabrana s liste nacionalnih manjina): Jelena Roknić, dipl.pravnica; tel: (044) 527-486

Ured načelnika – tajništvo: 044/ 527-498 Fax : 527-491, e-mail: opcina-topusko@sk.t-com.hr

Pročelnica JUO: - Antonija Boban, tel: 527-493; e-mail: antonija@topusko.t-com.hr

Savjetnik za društv. djelat: Stanko Rajšić 527-492; e-mail:stanko@topusko.t-com.hr

Savjetnik za prost. uređenje: - Vladimir Ožanić, tel:527-494; e-mail:vlado@topusko.t-com.hr

Proračunsko-računov. poslovi: - Jana Žugaj, tel:527-482; e-mail: jana@topusko.t-com.hr

Analitičko knjigovodstvo: - Irena Jurković, tel:527-481; e-mail: irena@topusko.t-com.hr

Komunalni redar: - Dragomir Trdina, tel:527-481