Znamenitosti iz povijesti i sadašnjosti Topuskog

blatne-kupke

BLATNE ILI CRIJETNE KUPKE

Ime su dobile po termalnom blatu, odnosno crijetnom tresetu koji se koristio za liječenje. Tu se liječio siromašni narod na otvorenom vrelu i u improviziranim kabinama za kupanje. Nakon 1818. godine natkriven je izvor, izgrađen manji zatvoreni bazen i gostionica...

Opširnije ovdje
Razvoj blatnih kupki počinje tek dolaskom pukovnika Jelačića. Za vrijeme Jelačića izgrađena je moderna zgrada Blatnih kupki s velikim bazenom i 18 pojedinačnih kabina s kadama. Kupke i rashladni toranj su jedini preostali objekti nakon razaranja u Domovinskom ratu, ali se nanovo sve gradi i obnavlja.
portal

PORTAL OPATOVINA

Ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. početkom 13. st. daje cistercitima određene povlastice i oni se nastanjuju u samostanu na mjestu gdje je danas perivoj Opatovina. Cisterciti su pod turskom prijetnjom otišli iz Topuskog, a kralj Ferdinand I.prava opatije dodjeljuje 1558...

Opširnije ovdje
Turci su ipak 1556. zauzeli imanje topuske opatije, a cistercitski samostan i crkvu razorili su topovima. Predaja kaže da je po tom događaju Topusko dobilo naziv. Nakon Turaka, 1784. godine Topusko je došlo pod upravu Vojne krajine. Od samostana i opatije preostalo je jedino gotičko pročelje crkve visoko 23 m.
nikolino-brdo

NIKOLINO BRDO

Nikolino brdo naziv je za brežuljak u središtu Topuskog visok184 m, obrasao crnogoričnim i bjelogoričnim drvećem po svim padinama. Vrlo je vjerojatno da je ime dobilo po nekadašnjoj katoličkoj crkvi sv. Nikole, koja se prvi put spominje 1334. godine.

Opširnije ovdje
Na drugoj strani Nikolinog brda još se danas mogu vidjeti nakupine kamenja s uvalama, što su ostatci utvrđenoga grada ugarsko-hrvatskoga kralja Andrije II., kojega su najvjerojatnije do temelja razorili Turci. Najviši vrh Nikolinog brda izdiže se preko 50 m iznad razine mjesta, gledano od točke gdje izviru ljekovita termalna vrela.
park-opatovina

PARK OPATOVINA

Julije Kempf u svojoj knjizi "Lječilište Topusko u Hrvatskoj" s izrazitim oduševljenjem piše o "Opatovini", prekrasnom perivoju koji u sebi nosi i ostatke iznimno vrijednog arheološkog spomenika, gotički ulazni portal crkve Blažene djevice Marije...

Opširnije ovdje
...koju je ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. dao izgraditi 1211. godine zajedno sa samostanom, te zatim cijeli sklop uz određene povlastice dao na upravljanje redu cistercita, koje je pozvao da dođu iz Clairvouza u Francuskoj. Nažalost, do danas je ostao sačuvan jedino odlomak ulaznoga portala, koji je impozantan i zadivljuje svojom visinom od 23 m.
sofija

SOFIJINA KUPKA

U novoj zgradi Spiegelbada uređena je jedna prostorija s kadom za potrebe bana i banice. Ova kupka nalazila se na kraju hodnika uz kuhinju sale za ručanje s posebnim ulazom nasuprot ulaza u bansku palaču, tako da se do nje iz sobe moglo doći najkraćim putem.

Opširnije ovdje
Kada s armaturom ostala je sačuvana godinama nakon ratnih razaranja nakon II.svj.rata, te je sjajila svojom bjelinom na prostoru obraštenom korovom.
Godine 1980. napunjena je sitnim pijeskom da se zaštiti od oštećenja, armatura je skinuta i pohranjena u arhivi lječilišta, ali je nestala u Domovinskom ratu. Ban Jelačić i banica Sofija bili su u Topuskom u lipnju i srpnju 1853. godine. Za završetak baničinog liječenja, njeno ozdravljenje i odlazak iz Topuskog, časnici I.banijske pukovnije i Slunjske pukovnije priredili su svečani oproštaj u njezinu čast. Proslava je održana 16.srpnja 1853. godine na bogato okićenom prostoru između Nikolinog brda i zgrada Bistrih kupki. Danas se ta proslava spominje kao Sofijin bal.
banska-palaca

BANSKA PALAČA

Nova katna zgrada u bistrim kupkama izgrađena je izmađu stana upravitelja i kupališnih sadržaja. Projekt je vjerojatno radio poznati zagrebački arhitekt Bartol Feldbinger. Jedan dio zgrade uređen je za potrebe zapovjednika pukovnije. Ovdje je odsjedao zapovjednik Jelačić...

Opširnije ovdje
...kada je službeno boravio u Topuskom, ali i kada je ban došao na liječenje s banicom Sofijom 1853. godine.Tu je 1857. godine boravila banica sama, a ban joj je četiri puta dolazio u posjete. Udovica Sofija još jednom dolazi na liječenje 1862. godine i odsjeda ovdje. Kao uspomena na bana i njegove zasluge za Topusko, soba koju je koristio ostaje nedirnuta sve do kraja postojanja zgrade. Tu je čuvan sav sobni namještaj:krevet, pisaći stol s tintarnicom, zidni sat i ostalo. Samo je srebrni pribor za jelo kojim se ban služio predan početkom XX. stoljeća u Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu. Prostor su zvali Banskim stanom ili Banskom palačom. Do temelja je srušena u II. svjetskom ratu.
restauracija

LJEČILIŠNA RESTAURACIJA

Restauracija je bila zadnja u nizu projekata u programu bana Jelačića. Smatrana je njegovom zadužbinom i izvedena točno po njegovoj zamisli. Nalazila se nasuprot glavnog ulaza u Blatne kupke, duljom stranicom položena paralelno s ulicom...

Opširnije ovdje
...s dvostrešnim kosim krovom pokrivenim crijepom, završen bogato profiliranim vijencem koji je u sredini zgrade imao manji uzdignuti ukrasni trokut. U toj zgradi održan je 8. i 9. svibnja 1944. godine Prvi hrvatski sabor (III. zasjedanje ZAVNOH-a). U svečano uređenoj dvorani na cijelom bočnom zidu umjetnici - slikari Edo Murtić i Zlatko Prica izradili su fresku s motivom izgleda budućeg grada Zagreba. U spomen na taj značajan događaj, zgrada je 1984. godine kompletno sanirana i preuređena u SPOMEN DOM ZAVNOH-a. Glavna sala je uređena za održavanje kongresa, a pomoćni prostori za muzejsku postavu i upravu. Zidnu fresku su posebno pažljivo restaurirali sami autori. Zgrada je u potpunosti uništena u Domovinskom ratu.
vila-mirna

VILA MIRNA

Izvornu građevinu sagradio je grof Janko Drašković oko 1830. godine kao kuću za odmor, nastavljajući tako tradiciju boravka porodice Drašković u Topuskom. Na detaljnom urbanističkom planu iz 1841. godine...

Opširnije ovdje
...koji je svojim potpisom ovjerio sam J.Jelačić, utvrđena je nova namjena Draškovićeve kuće i štale.Godine 1842. Josip Jelačić kupuje stambenu kuću Drašković sa štalom, imanje prelazi u vlasništvo komande Vojne krajine i postaje poslovni stan. Kuću najprije uređuje za svoje potrebe, a zatim za stan glavnog liječnika "Kupališnog mjesta Topusko". Nekoliko puta je bila sanirana, ali izvorni oblik se ne mijenja sve do 1910. godine. Rekonstrukcijom iz 1910. godine povećana je površina kuće dogradnjom na prednjem dijelu, a u potpunosti su redizajnirana pročelja. Samo dvorišni dio suterena zadržava izvorni oblik. Po ovom rekonstruiranom obliku, zgrada postaje jedan od najljepših topuskih objekata, zaštićena kao spomenik kulture. Autor rekonstrukcije je zagrebački arhitekt Dionis Sunko. Tijekom vremena proširuju se smještajni kapaciteti izvedbom soba u potkrovlju, a restoran i dalje zadržava svoju nepromjenjenu kvalitetu po kojoj je bio poznat. I ova zgrada je u potpunosti uništena u Domovinskom ratu.
restauracija

KAMENA SPOMENICA

To je još jedan spomenik u Topuskom koji čuva ime Josipa Jelačića. Na živoj stijeni sačuvano je njegovo ime uklesano u kamen rukom nepoznate osobe. Na padini Babićevog brijega, uz prilaznu cestu za katoličko groblje, nalazi se jedinstvena Kamena spomenica...

Opširnije ovdje
... nijemi svjedok topuske povijesti - s imenima, inicijalima, datumima i drugim risarijama uklesanim u živu stijenu. Ovi lijepo oblikovani i fino izvedeni grafiti u kamenu zaslužuju biti pogledani, proučeni i sačuvani. Svaki zapis je jedna životna priča, jedna poruka, zajedno su dragocjeni dokument jednog vremena. Njezinu priču čitamo rekonstrukcijom poznatih povjesnih podataka i uklesanih datuma. i z ove epigrafije saznajemo da je nastala prije 1806. godine dolaskom krajišnika, preživjela francusku Iliriju i povratak u Vojnu krajinu. Kralj Franjo I. i kraljica Karoline 1818. svojim potpisima i potpisima uglednje pratnje otvaraju spomen-knjigu Topuskog, a ovdje nastaje spomenica običnih vojnika koji čuvaju mir u ovom mjestu i zapisuju na kamenoj stijeni iza stražarnice svoje ime, misli ili poruke. Na ovoj anonimnoj spomenici u obliku lovorovog vijenca, uklesano je ime tadašnjeg zapovjednika I banske pukovnije Nestora, što dokazuje da su ga već oni smatrali "pravim ocem Topuskog". I tako čitamo priču do priče i dolazimo do Jelačića, koji je također zaslužio svoje mjesto na ovoj stijeni. Poznati karakteristični inicijali voljenog zapovjednika i bana Josipa Jelačića - J.J. - uklesani su u kameno srce. Kasnije su neki vandali pokušali silom iz uklesanog srca izbrisati njegovo ime, ali kamen je bio jači.
restauracija

KAMENA SPOMENICA

To je još jedan spomenik u Topuskom koji čuva ime Josipa Jelačića. Na živoj stijeni sačuvano je njegovo ime uklesano u kamen rukom nepoznate osobe. Na padini Babićevog brijega, uz prilaznu cestu za katoličko groblje, nalazi se jedinstvena Kamena spomenica...

Opširnije ovdje
... nijemi svjedok topuske povijesti - s imenima, inicijalima, datumima i drugim risarijama uklesanim u živu stijenu. Ovi lijepo oblikovani i fino izvedeni grafiti u kamenu zaslužuju biti pogledani, proučeni i sačuvani. Svaki zapis je jedna životna priča, jedna poruka, zajedno su dragocjeni dokument jednog vremena. Njezinu priču čitamo rekonstrukcijom poznatih povjesnih podataka i uklesanih datuma. i z ove epigrafije saznajemo da je nastala prije 1806. godine dolaskom krajišnika, preživjela francusku Iliriju i povratak u Vojnu krajinu. Kralj Franjo I. i kraljica Karoline 1818. svojim potpisima i potpisima uglednje pratnje otvaraju spomen-knjigu Topuskog, a ovdje nastaje spomenica običnih vojnika koji čuvaju mir u ovom mjestu i zapisuju na kamenoj stijeni iza stražarnice svoje ime, misli ili poruke. Na ovoj anonimnoj spomenici u obliku lovorovog vijenca, uklesano je ime tadašnjeg zapovjednika I banske pukovnije Nestora, što dokazuje da su ga već oni smatrali "pravim ocem Topuskog". I tako čitamo priču do priče i dolazimo do Jelačića, koji je također zaslužio svoje mjesto na ovoj stijeni. Poznati karakteristični inicijali voljenog zapovjednika i bana Josipa Jelačića - J.J. - uklesani su u kameno srce. Kasnije su neki vandali pokušali silom iz uklesanog srca izbrisati njegovo ime, ali kamen je bio jači.