OPĆINSKO VIJEĆE TOPUSKO 8. SAZIV (izbori 2021.)

zapisnik

Saziv općinskog vijeća, načelnika i njegovih zamjenika


Načelnik :
• Ivica Kuzmić

Zamjenici načelnika
• Jelena Roknić (s liste nacionalnih manjina)

Općinsko vijeće Topusko

• Dijana Ščrbak, HDZ, predsjednica Općinskog vijeća
• Ozren Šukalić, HDZ, potpredsjednik Općinskog vijeća
• Danijel Trdina, Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Kristian Kuzmić, potpredsjednik Općinskog vijeća
• Ana-Marija Cestarić, HDZ
• Matea Kovačević, HDZ
• Zlatko Iskrić, HDZ
• Janko Sukalić, HDZ
• Marko Sonički, HDZ
• Josip Šarić, HDZ
• Andreja Markulin, HDZ
• Bahrudin Bašić, Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Kristian Kuzmić
• Slobodan Miščević, SDP
• Dalibor Trkulja, SDSS