ZAPISNIK ŠESNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 06.11.2019.
         ZAPISNIK   

 

sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 06.11.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić,  Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Jelena Abramović i Dijana Šešerin
Odsutni: Zorka Žugaj, Marko Sonički i Vladimir Strmečki

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić, Domagoj Mosler, Andrija Bokšić, Tomislav Perčinlić, Kristijan Kuzmić.     

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 15, te otvara 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 • Informacija o radu gospodarskih subjekata na području Općine Topusko            
 • Lječilišta Topusko i TOP-TERME Topusko, informira Domagoj Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor TOP-TERMI Topusko
 • Komunalno Topusko, izvješćuje Kristijan Kuzmić
 • Vodovod i odvodnja Topusko , izvješćuje Tomislav Perčinlić
 • Termoterra d.o.o. Topusko 2, izvješćuje Andrija Bokšić
 • Odluka o davanju suglasnosti za projekt „Opremanje Dječjeg vrtića Topusko
 • Odluka o razrješenju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko i Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko

Ad.1. Informacija o radu gospodarskih subjekata na području Općine Topusko

 • Lječilišta Topusko i TOP-TERMI Topusko
 • Komunalno Topusko
 • Vodovod i odvodnja Topusko
 • Termoterra d.o.o. Topusko 2                  

Vijeće je primilo izvješća koja su podnijeli direktori i ravnatelji pravnih subjekata iz točke 1. dnevnog reda.

Ad.2. Odluka o davanju suglasnosti za projekt „Opremanje Dječjeg vrtića Topusko“                       

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo odluku o davanju suglasnosti za projekt „Opremanje Dječjeg vrtića Topusko“.

 

Ad.3. Odluka o razrješenju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko i Odluke o imenovanju v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko                                           

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića Općinsko vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo odluke o razrješenju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko i o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 20:45.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković