ZAPISNIK TRINAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 17.04.2019.
ZAPISNIK   

 

sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 17.04.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutan: Zlatko Kapac i Zorka Žugaj

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 13 vijećnika od ukupno 15, te otvara 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 12. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračun Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine i izvršenju Plana razvojnih programa ( izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić, djelatnici  Jana Žugaj i Vladimir Ožanić),
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko u 2018. godini,
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedbi Plana gospodarenje otpadom,
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja   Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini,  ( izvješćuje, po točci 3,4, 5 i 6 općinski načelnik Ivica Kuzmić,  djelatnici, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić),
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko,
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku, ( izvješćuje po točci, 7 i 8 Antonija Boban )
 9. Donošenje odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na prostoru Općine Topusko,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, ( izvješćuju po točci 9 i 10 Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić ),
 11. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja općine Topusko u području prirodnih nepogoda

u 2019. godini, ( izvješćuje Stanko Rajšić )

 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko ( izvješćuje Antonija Boban )

 

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi doma zdravlja i hitne službe, te je mišljenja da bi trebalo inzistirati na timu 1 radi predstojeće turističke sezone.
Također postavlja pitanje odnosa između Karlovačke banke i FINE, te je li istina da se FINA zatvara, zašto je Općina prebacila žiro račun u Karlovačku banku, te čiji je prostor gdje su smještene FINA i Karlovačka banka.
Također postavlja pitanje ciglane u Blatuši i donacije za vrtić u iznosu od 70.000,00 kn.
Općinski načelnik je također mišljenja da pacijenti trebaju ostati u Topuskom, na sastanku je obećano da će biti puna smjena, a što se tiče hitne htjelo se ići kroz pripravu, ali treba imati domaćeg doktora, jer doktori koji putuju ne žele boraviti u Topuskom.
Što se tiče FINE i Karlovačke banke, prostor je u vlasništvu Karlovačke banke, narušeni su međuljudski odnosi između djelatnika, vratili smo se u Karlovačku banku jer je također pitanje zatvaranje banke, morali smo preći na internet bankarstvo, nama je u interesu da ostanu i FINA i Karlovačka banka. Lječilište bi trebalo naći prostor za FINU.
Što se tiče ciglane ne zna za donaciju i donacije nije bilo.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje uklanjanja kontejnera i podjele vreća po selima, te je mišljenja da je trebalo ostaviti kontejnere, jer ljudi nisu obavješteni. Također postavlja pitanje ruševne kuće u centru Topuskog.
Općinski načelnik odgovara da su se kontejneri morali ukloniti i Komunalno je dužno uspostaviti odvoz otpada, vreće su se dijelile, a obavijest je postavljena na oglasnu ploču, s tim da su svi trebali dobiti upitnik, te da su svi u sustavu odvoza, ali će pojedinosti vidjeti s direktorom Komunalnog. Što se tiče ruševne kuće nije siguran točno čije je vlasništvo i to će provjeriti za sljedeću sjednicu. Dalibor Živković je naglasio da je Vladimir Strmečki dao prijedlog da se postavi zaštitni pano i to je Dalekovod voljan besplatno uraditi.
Zlatko Iskrić postavlja pitanje dodatka na plaću za doktora, kao i rješavanje stambenog pitanja, odnosno postoji li prazan stan koji bi se, kao dodatna motivacija, dodjelio budućem doktoru, a općinski načelnik odgovara da je kontaktirao Ured što se tiče stana, postoji jedan jednosobni stan koji bi se možda mogao dodjeliti budućem doktoru, ali je i ravnatelj Doma zdravlja iskazao mogućnost osposobljavanja stana u sklopu Doma zdravlja.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 12 sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine i izvršenju Plana razvojnih programa

Općinski načelnik, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić ukratko obrazlažu ovu točku.
Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine i izvršenje Plana razvojnih programa, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture  Općine Topusko u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko u 2018. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvještaj  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvještaj  o provedbi Plana gospodarenja otpadom, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Programa kapitalnih ulaganja u 2018.g.

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvještaj  Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.9. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na prostoru Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na prostoru Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.10. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje jednoglasno usvojena.

Ad.11. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2019. godini

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2019. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.12. Razmatranje i usvajanje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

 

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19:50.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković